Justyna Niebieszczańska – buduje mosty, które łączą ludzi. Specjalista od public relations i właścicielka Agencji Public Relations BRIDGEHEAD. Specjalizuje się
 w strategicznym planowaniu i personal PR opartym na intrakomunikacji. Jeden 
z niewielu ekspertów od dental PR w Polsce. Od 2009 roku realizuje projekt Lecz człowieka, nie chorobę, w który skupia się na doskonaleniu komunikacji lekarz-pacjent. Manager kanadyjskiej korporacji SciCan na kilka krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Współorganizatorka Charmsów Biznesu – jednego z największych wydarzeń skierowanych do przedsiębiorczych kobiet na Kujawach.

Jej pasją jest pisanie, dlatego organizuje spotkania z kreatywnego pisania. 
Od 2010 roku prowadzi blog. Współautorka przewodnika pt. „Jak zbudować swój wizerunek w 30 dni”. Wydała dwujęzyczny tomik wierszy „Sub rosa”, bo uważa poezję za doskonałą formę poznawania siebie.

www.justynaniebieszczanska.com | www.bridgehead.pl |www.kreatywnepisanie.info


Joanna Czerska-Thomas – marketing integrator, ekspert w dziedzinie marketingu. Właścicielka Agencji Marketingowej M4Bizz. Klienci mówią, że współpraca z nią daje im spokój, bezpieczeństwo i silne wsparcie w biznesie. Pozwala im skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze.

Joanna jest specjalistą od PR oraz absolwentką Nowoczesnego Marketingu. Jest też ekspertem w dziedzinie kompleksowej obsługi – od planowania do realizacji działań PR i marketingowych.
Działa w biznesie, a także społecznie i politycznie.

Założyła Fundację M4Bizz, która ma za zadanie wspierać kobiety w biznesie. Pisze do„Miast Kobiet”. Pasjami zaczytuje się w literaturze polskiej i zagranicznej. Współorganizuje comiesięczne spotkania Biznes dla Kobiet oraz konferencję Charmsy Biznesu.

www.m4bizz.pl | www.joannathomas.pl | www.fundacja.m4bizz.pl